-byli prostí jako neopracované dřevo-15. Dávní mudrcové


Dávní mudrcové byli chytří a bystří,
hloubku jejich moudrosti nelze pochopit
a proto můžeme popsat jen jejich vnější chování:
Byli opatrní jako člověk kráčející přes zamrzlou bystřinu,
byli ostražití jako bojovník na území nepřítele,
byli zdvořilí jako host na návštěvě,
byli povolní jako tající led,
byli prostí jako neopracované dřevo,
byli otevření jako údolí,
byli průzrační jako voda.
Jen oni dokázali postupně změnit kal v čistotu,
jen oni dokázali nečinností způsobit aktivitu.
Neusilovali, neočekávali, netoužili po změnách

a nechávali všemu volný průběh


překlad Viktora Horáka

Jaro, léto, podzim, zima ... a jaro (film, natočený v jižní Korei 2003)


Možná možná, budu podávat přihlášku na kulturu Čínskou.. Nebo na Japanistiku?

Komentáře

Oblíbené příspěvky